Sobota - Kapliczki, krzyże, pomniki

KAPLICZKI KRZYŻE KOŚCIOŁY POMNIKI AKTUALNOŚCI
INNE CIEKAWE OBIEKTY W POWIECIE GARWOLIŃSKIM
Kazik Paciorek
Przejdź do treści

Sobota

Białoruś 2015
  Leśne Jezioro - tu 3 dni nocowaliśmy
  Zasław - znajomy doktor, Białorusin, oprowadzał nas po okolicy
  Nowe Pole
  Kuropaty - mało znane miejsce kaźni NKWD.
  Kuropaty – uroczysko na skraju Mińska na Białorusi, w którym odkryte zostały masowe groby ludzi rozstrzelanych przez NKWD w latach 1937–1941.
Liczba ofiar nie jest dokładnie znana i może wynosić:
- wg prokuratora generalnego Białorusi Aleha Bażełki – do 7 tysięcy osób;
- wg prokuratora generalnego Białoruskiej SRR Hienadzia Tarnauskiego – co najmniej 30 tysięcy osób;
- wg przewodnika Biełaruś – do 100 tysięcy osób;
- wg artykułu Zianona Pazniaka w gazecie Litaratura i mastactwa – od 100 tysięcy do 250 tysięcy osób;
- wg prof. Uniwersytetu Wrocławskiego Zdzisława Winnickiego – 250 tysięcy osób;
- wg brytyjskiego historyka Normana Daviesa – ponad ćwierć miliona osób.
  Od 1993 uroczysko Kuropaty znajduje się w Państwowym Spisie Zabytków Historyczno-Kulturowych Republiki Białorusi jako miejsce pochówku ofiar represji politycznych lat 30. i 40. XX w. Kuropaty mają status zabytku historyczno-kulturowego pierwszej kategorii, co według ustawy Republiki Białorusi „O ochronie dziedzictwa historyczno-kulturowego” odpowiada kategorii najbardziej unikatowych zabytków, których wartości duchowe, estetyczne i dokumentalne budzą zainteresowanie międzynarodowe.
  Kuropaty są jednym spośród co najmniej ośmiu miejsc masowych egzekucji, dokonywanych przez NKWD na terenie Mińska.
  Mińsk
Cofnij do strony głównej          Cofnij do wyjazdy
Wróć do spisu treści