Sobota - obiekty

Przejdź do treści

Menu główne:

Sobota

Moje wyjazdy > Białoruś 2015
  Leśne Jezioro - tu 3 dni nocowaliśmy
  Zasław - znajomy doktor, Białorusin, oprowadzał nas po okolicy
  Nowe Pole
  Kuropaty - mało znane miejsce kaźni NKWD.
  Kuropaty – uroczysko na skraju Mińska na Białorusi, w którym odkryte zostały masowe groby ludzi rozstrzelanych przez NKWD w latach 1937–1941.
Liczba ofiar nie jest dokładnie znana i może wynosić:
- wg prokuratora generalnego Białorusi Aleha Bażełki – do 7 tysięcy osób;
- wg prokuratora generalnego Białoruskiej SRR Hienadzia Tarnauskiego – co najmniej 30 tysięcy osób;
- wg przewodnika Biełaruś – do 100 tysięcy osób;
- wg artykułu Zianona Pazniaka w gazecie Litaratura i mastactwa – od 100 tysięcy do 250 tysięcy osób;
- wg prof. Uniwersytetu Wrocławskiego Zdzisława Winnickiego – 250 tysięcy osób;
- wg brytyjskiego historyka Normana Daviesa – ponad ćwierć miliona osób.
  Od 1993 uroczysko Kuropaty znajduje się w Państwowym Spisie Zabytków Historyczno-Kulturowych Republiki Białorusi jako miejsce pochówku ofiar represji politycznych lat 30. i 40. XX w. Kuropaty mają status zabytku historyczno-kulturowego pierwszej kategorii, co według ustawy Republiki Białorusi „O ochronie dziedzictwa historyczno-kulturowego” odpowiada kategorii najbardziej unikatowych zabytków, których wartości duchowe, estetyczne i dokumentalne budzą zainteresowanie międzynarodowe.
  Kuropaty są jednym spośród co najmniej ośmiu miejsc masowych egzekucji, dokonywanych przez NKWD na terenie Mińska.
  Mińsk
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego