Maciejowice - Obiekty powiat garwoliński

KAPLICZKI KRZYŻE KOŚCIOŁY POMNIKI AKTUALNOŚCI
INNE CIEKAWE OBIEKTY W POWIECIE GARWOLIŃSKIM
Kazik Paciorek
Przejdź do treści

Maciejowice

Maciejowice MPN

 MACIEJOWICE
Szkoła. Wieś gminna związana z bitwą pod Maciejowicami, 10 października 1794 roku, pomiędzy wojskami polskimi dowodzonymi przez gen. Tadeusza Kościuszkę a wojskami rosyjskimi pod dowództwem gen. Iwana Fersena.. W wyniku przegranej dla Polaków bitwy do niewoli dostał się ranny naczelnik insurekcji - Tadeusz Kościuszko.
 Pomnik, odsłonięty w 1984 wg projektu Stanisława Strzyżewskiego, stoi przed Szkołą Podstawową i Gimnazjum. Na tablicy jest napis: W HOŁDZIE NACZELNIKOWI NARODU POLSKIEGO TADEUSZOWI KOŚCIUSZCE. UCZNIOWIE, HARCERZE, NAUCZYCIELE, RODZICE UCZNIÓW W 189 ROCZNICĘ INSUREKCJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ I 40 LWP. MACIEJOWICE 10.X.1983 r.

Zdjęcia u dołu.

Rynek. W zachodniej części rynku, na niewielkim placu znajduje się pomnik wg projektu Mieczysława Weltera poświęcony Tadeuszowi Kościuszce, z napisem: TADEUSZOWI KOŚCIUSZCE, NACZELNIKOWI NARODU POLSKIEGO I JEGO ŻOŁNIERZOM – W ROCZNICĘ BITWY POD MACIEJOWICAMI – SPOŁECZEŃSTWO MACIEJOWIC. Obelisk wykonany został z metalu, zdobiący go fryz wykorzystuje motyw kos i karabinów. Postawiono go w roku 1976.

Zdjęcia u dołu.

  Wjazd. Pomnik, z kosami na sztorc wg projektu Macieja Kysiaka stoi przy wjeździe do miejscowości od strony Sobolewa.

Zdjęcia u dołu.

 Żydzi. Mogiła położona jest niedaleko stawów w Podzamczu. Jadąc z Maciejowic w kierunku Łaskarzewa mijamy drogowskaz z napisem: ZAKRĘTY 0,5. Następnie skręcamy w pierwszą leśną drogę po prawej stronie. Około 200 m od asfaltu po prawej stronie znajduje się mogiła ze zdjęć.

W 2019 roku postawiono drewnianą, pamiątkową macewę a FUNDACJA POLAŃSKI postawiła obok pamiątkowy kamień.

Zdjęcia u dołu.

 Kościół. Do 2012 roku były przy kościele dwie mogiły. Jedna, przy ogrodzeniu, prawdopodobnie z powstania styczniowego. W 2013 lub 2014 roku groby zlikwidowano i powstała jedna wspólna mogiła z napisem z grobu 1920 roku.

  Leży ona przy kościele parafialnym po prawej stronie. Na tablicy jest napis:
ŚP. ŻOŁNIERZOM WP POLEGŁYM 15 SIERPNIA 1920 R.
SZER. MICHAŁ JURGA – SZWAD. C.K.M.
ST. UŁAN OTTO SZMYT – SZWAD. TECH.
OSOŚNICKI – UŁAN I PUŁKU
POLEGLI ZA WOLNOŚĆ OJCZYZNY

Zdjęcia u dołu.

 W 2014 roku przed kościołem w Maciejowicach w 220 rocznicę bitwy maciejowickiej odsłonięto pomnik poświęcony ludziom, którzy walczyli o wolną Polskę.
Zdjęcia u dołu.

 Cmentarz. Na cmentarzu są dwa pomniki. Grób żołnierzy polskich leży przy ogrodzeniu od strony Nadwiślanki. W 2012 roku naprzeciwko postawiono nowy pomnik. Pokazałem też kilka innych mogił żołnierskich.

Zdjęcia u dołu.

Wróć do spisu treści