3 lutego 2019 - Kapliczki, krzyże, pomniki

KAPLICZKI KRZYŻE KOŚCIOŁY POMNIKI AKTUALNOŚCI
INNE CIEKAWE OBIEKTY W POWIECIE GARWOLIŃSKIM
Kazik Paciorek
Przejdź do treści

3 lutego 2019

Białoruś 2019
Spacer po Brześciu, zdjęcia u dołu.
Brześć twierdza, zdjęcia u dołu.
 WOŁCZYN  - kościół katolicki p.w. Świętej Trójcy z fundacji Stanisława Poniatowskiego - ojca ostatniego króla Polski z kryptą, w której złożono trumnę ze szczątkami Stanisława Augusta - jedyna pozostałość zespołu pałacowego, w którym urodził się w 1732 r. przyszły król).djęcia u dołu.
 KAMIENIEC – starostwo kamienieckie należało do królewskich dóbr stołowych; „BIAŁA WIEŻA” – wzniesiona w drugiej połowie XIII wieku, wg podania od wieży przejęła nazwę Puszcza Białowieska.
 SIECHNOWICZE – dawny majątek  rodzinny Kościuszków; w byłej szkole Muzeum z wystawą poświęconą Tadeuszowi Kościuszce i współtowarzyszy walki; złożenie kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki – wykonany w latach trzydziestych XX w. wg projektu  Balbiny Świtycz-Widackiej  (pomnik pierwotnie stał w Kobryniu). Zdjecia u dołu.
 KOBRYŃ -  miejski dwór – dawna własność gen. Aleksandra Suworowa podarowany przez carycę Katarzynę II za stłumienie powstania kościuszkowskiego. W okresie międzywojennym mówiono „Dworek Traugutta”; pomieszkiwał w nim w roku 1860 Romuald Traugutt.
 KOBRYŃ - Kościół katolicki z tablicami upamiętniającymi  obrońców Kresów, cmentarz żołnierzy polskich poległych w latach 1914-1920 i września 1939r.  Dawny cmentarz katolicki z nagrobkiem rodziny Mickiewiczów: Aleksandra Mickiewicza (brata Adama), Teresy Mickiewiczowej i ich syna – Franciszka. Zdjęcia u dołu.
Cofnij do strony głównej          Cofnij do wyjazdy
Wróć do spisu treści