Sobolew - Obiekty powiat garwoliński

KAPLICZKI KRZYŻE KOŚCIOŁY POMNIKI AKTUALNOŚCI
INNE CIEKAWE OBIEKTY W POWIECIE GARWOLIŃSKIM
Kazik Paciorek
Przejdź do treści

Sobolew

Gmina Sobolew

 Początki Sobolewa sięgają XV wieku. Andrzej Ciołek był założycielem Sobolewa (w powiecie stężyckim), kazał wyciąć część puszczy i założyć nową wieś, zapewne w tym lesie było dużo sobolów, więc nazwano osadę Sobolewem.
  W 1827 roku Sobolew liczył 47 domów i 371 mieszkańców, była to, więc jedna z większych wsi w okolicy.
  W 1864 r. utworzono gminę Sobolew z siedzibą w Korytnicy. Sobolew dużo skorzystał na uruchomieniu kolei i utworzeniu stacji kolejowej w tej wsi. W 1871 roku otwarto szkołę początkową. W 1889 roku we wsi było 56 domów mieszkalnych i 625 mieszkańców.
  W 1921 roku Sobolew dzielił się: Sobolew folwark, Sobolew wieś, Sobolew A, Sobolew B, Sobolew Place i Sobolew Wólka. Sobolew folwark liczył 2 domy i 16 mieszkańców, Sobolew wieś 118 domów i 695 mieszkańców, Sobolew A (kolonia) liczyła 19 domów i 165 mieszkańców, Sobolew B (kolonia) 15 domów i 110 mieszkańców, Sobolew Place (kolonia) 75 domów i 976 mieszkańców, Sobolew Wólka (wieś) liczyła 12 domów i 81 mieszkańców. Duże skupisko ludności żydowskiej było szczególnie w osadzie Sobolew Place, gdzie mieszkało aż 561 Żydów i było ich więcej niż katolików.
  Według opisu gminy Sobolew z 1930 roku, obszar gminy wynosił 11 845 ha. W gminie mieszkało 8 864 osoby.
W początkach XX wieku dawną kaplicę, wybudowaną jeszcze w XVIII wieku przez Grabowskich, przebudowano i powstał kościół istniejący do dziś. Samodzielną parafię erygowano w 1919 roku.
  31 grudnia 2011 roku Sobolew liczył 3754 osoby.

Skrzyżowanie ul. Długiej i Targowej. Kapliczka odnowiona w 2015 roku. Stoi na terenie kolejowym, u dołu.


Skrzyżowanie ul. Kościelnej i Podlasie, zdjęcia z 2011 roku u dołu.
Krzyż prz kościele, zdjęcie z 2011 roku, u dołu.
Sobolew ul. Kościuszki 24, Zdjęcia 2012 rok, u dołu.
Sobolew ul. Kosciuszki 70, Zdjęcia 2012 rok, u dołu.
Sobolew, skrzyżowanie ul. Kościuszki i Dębowej. Kapliczka i krzyż na dębie, pomniku przyrody. Zdjęcia u dołu.
Sobolew, skrzyżowanie ul. Kościuszki i Kościelnej. Zdjęcia z 2011 roku u dołu.
Sobolew, skrzyżowanie ul. Kościuszki i Kościelnej. Tu stał krzyż morowy, ten to już kolejny, ktory stoi. Zdjęcia z 2011 roku, u dołu.
Sobolew, skrzyżowanie ul. Kościuszki i Łaskarzewskiej. Zdjęcia z 2011 roku u dołu.
Sobolew, skrzyżowanie Kościuszki i Maciejowickiej. Zdjęcia z 2012 roku, u dołu.
Sobolew, ul. Kownacka 25. Zdjęcia z 2011 roku, u dołu.
Sobolew, skrzyżowanie Kownackiej i Polnej. Zdjęcia z 2011 roku, u dołu.
Sobolew, skrzyżowanie Kownackiej i Sosnowej. Kamienny krzyż z inskrypcją: BOŻE BŁOGOSŁAW NAS FUNDATORZY TEGO KRZYŻA TOMASZ I KATARZYNA MAŁŻONKOWIE PIELAK 1918 ROK Zdjęcia z 2011 roku, u dołu.
Sobolew ul. Krępska. Kamienny krzyż z napisem: Boże błogosław nas Fundatorzy tego Krzyża Stanisław i Maryanna małżonkowie Kazimieraki Ten krzyż własnoręcznie zrobił postawił na pamiątkę wieczną Stanisław Kazimierak w 1916 roku. Zdjęcia u dołu.
Sobolew, skrzyżowanie ul. Krótkiej i Piaskowej. Zdjęcia z 2008 roku, u dołu.
Sobolew, ul. Leszowa, obok nru 42. Zdjęcia u dołu.
Sobolew, ul. Leszowa, II. Zdjęcia z 2011 roku, u dołu.
Sobolew, ul. Leszowa, III. Zdjęcia z 2011 roku, u dołu.
Sobolew ul. Leśna, I. Obecny krzyż postawiono w latach 60. na miejscu starego, zniszczonego wiekiem. Zdjęcia z 2011 roku, u dołu.
Sobolew, ul. Leśna, II. Zdjęcia z 2011 roku.
Sobolew, ul. Leśna. Kapliczka stoi na posesji Mirka Wyszomierskiego. Zdjęcia z 2011 roku. Obecnie spróchniała sosna po prawej jest wycięta. U dołu.
Sobolew, ul. Leśna. Za kapliczką w porośniętym terenie to miejsce pochówku Żydów z getta w Sobolewie. Zdjęcia u dołu.
Sobolew, ul. Leśna 108. Zdjęcia z 2014 roku, u dołu.
Sobolew, skrzyżowanie ul. Maciejowickiej i Zielnej. Kapliczka z 1991 roku. Zdjęcia z 2011 roku, u dołu.
Sobolew, ul. Milanowska, I. Zdjęcia z 2012 roku.
Sobolew, ul. Milanowska, II. Zdjęcia z 2012 roku, u dołu.
Sobolew, ul. Milanowska, III. Zdjęcia z 2012 roku.
 Nowiny Sobolewskie. Obrazek na pięknej sosnie, na granicy z Przyłękiem. Na późniejszych zdjęciach ktoś dołożył stary krzyżyk. W 2020 roku drzewo było puste. Zdjęcia u dołu.
Sobolew, ul. Pagórkowata, I. Zdjęcia z 2011 roku, u dołu.
Sobolew, ul. Pagórkowata, II. Zdjęcia z 2011 roku.
Sobolew, ul. Pagórkowata, kapliczka przy posesji p. Sierańskiego. Zdjęcia z 2011 roku, u dołu.
Sobolew, krzyż przy kościele. Zdjęcia u dołu.
Sobolew, ul. Pagórkowata, Jasna Dolina. Zdjęcia z 2020 roku u dołu.
Wróć do spisu treści