Garwolin miasto - Obiekty powiat garwoliński

KAPLICZKI KRZYŻE KOŚCIOŁY POMNIKI AKTUALNOŚCI
INNE CIEKAWE OBIEKTY W POWIECIE GARWOLIŃSKIM
Kazik Paciorek
Przejdź do treści

Garwolin miasto

Garwolin MPN

 GARWOLIN
Miejsc związanych z martyrologią żołnierzy i ludności cywilnej jest w Garwolinie bardzo wiele. Pokażę niektóre z nich. Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne oddz. Garwolin wydało w 2008 r. przewodnik napisany przez p. Zbigniewa Gnata-Wieteskę „Miejsca pamięci narodowej, epitafia i tablice pamiątkowe w Garwolinie”. Zainteresowanych odsyłam.
 Największym jest cmentarz wojenny, kliknij cmentarze wojenne

 Piłsudski

Na kamieniu jest napis: Marszałek Piłsudski przebywał tu 17÷18 sierpnia 1920 r.
…”przyjechałem wieczorem do Garwolina, pamiętam, jak dziś, tę chwilę, gdy pijąc herbatę obok przygotowanego do snu lóżka, zerwałem się na równe nogi, gdym wreszcie usłyszał odgłos życia, odgłos realności, głuchy grzmot armat.  Nieprzyjaciel był i świadczyła o nim muzyka na północy”.
J. Piłsudski rok 1920
Niżej jest tabliczka z napisem:
Przez 4 dziesięciolecia pozostawał ukryty pod ziemią. Wykopany i ustawiony z inicjatywy ZSZZ Solidarność w Garwolinie ku czci Wielkiego Polaka. Sierpień 1981.
Kamień jest ustawiony na skwerku (Skwer im. J. Piłsudskiego) za kościołem przy ulicy Staszica.

Zdjęcia u dołu.


 Park, zdjęcia u dołu.

Kamień jest położony w parku (obecnie SKWER im. SOLIDARNOŚCI) w centrum miasta przy ul. Kościuszki. Na płycie jest napis:
W 80 rocznicę „Cudu nad Wisła” i wyzwolenia Ziemi Garwolińskiej spod okupacji bolszewickiej w dniu 16 sierpnia 1920 roku przez 14 wielkopolską dywizję piechoty generała brygady Daniela Konarzewskiego.
Garwolin sierpień 2000 r. Społeczeństwo Ziemi Garwolińskie
j.


 Garwolin, Bank Spółdzielczy.
Na budynku są dwie tablice
Zdjęcia u dołu.
 Garwolin, kościół zdjęcia z 2020 roku u dołu
Na zewnętrznej ścianie kościoła od strony ul. Staszica jest 8 tablic.

 Most, zdjęcia z 2007 u dołu.
 Pomnik stoi przed mostem na Wildze po prawej stronie jadąc do Warszawy. Na tablicy jest napis: W TYM MIEJSCU 8 LIPCA 1944r. W ODWECIE ZA AKCJĘ BOJOWĄ ARMII KRAJOWEJ, NIEMIECCY OKUPANCI ROZSTRZELALI 30 POLAKÓW. Więźniów przywieziono z Pawiaka w Warszawie i rozstrzelano w odwet za wykonany przez ruch oporu wyrok śmierci na niemieckim staroście Freudenthalu, odpowiedzialnym za pacyfikację wsi Wanaty. Starosta został zlikwidowany w miejscowości Bocian (patrz poza powiatem).

 AK, zdjęcia o dołu.
Pomnik położony jest przy ul. Kościuszki w centrum za światłami w kierunku Warszawy po prawej stronie.

 Sąd, zdjęcia z 2011 u dołu.
Pomnik stoi przy wejściu do Rejonowego Sądu w Garwolinie po lewej stronie.
Na tablicy jest napis:

OJCZYZNĘ KOCHA SIĘ NIE DLATEGO ŻE JEST WIELKA LECZ DLATEGO ŻE JEST WŁASNA.
W HOŁDZIE STRZELCOM, PODOFICEROM I OFICEROM I-GO PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH W GARWOLINIE POLEGŁYM, POMORDOWANYM I ZMARŁYM W WALKACH O POLSKĘ WOLNĄ, NIEPODLEGŁĄ I SUWERENNĄ.
W TYM BUDYNKU MIEŚCIŁO SIĘ DOWÓDZTWO PUŁKU
8 V 1997


Bank, zdjęcia z 2011 u dołu.
Pomnik stoi przy ul. Kościuszki po zachodniej stronie za ostatnimi światłami jadąc w kierunku Warszawy. W 2020 roku w styczniu brak tabliczki objaśniającej (pewnie ktoś zwinął).

Garwolin ul. Senatorska, zdjęcia z 2020 roku u dołu.
Na domu nr 24 jest tablica.
Garwolin ul. Polna, zdjęcia z 2020 roku u dołu.
 Kamień, poświęcony Narcyzowi Witczak-Witaczyńskiemu stoi na ul. Polnej po lewej stronie jadą do Łaskarzewa.

 WKU, zdjęcia z 2007 u dołu.
 Na białej tablicy jest napis: W TYM BUDYNKU w LATACH 1940-1944 MIEŚCIŁO SIĘ WIĘZIENIE, w KTÓRYM OPRAWCY HITLEROWCY ZAMORDOWALI KILKUSET OBYWATELI POWIATU GARWOLIN. KU WIECZNEJ PAMIĘCI SPOŁECZEŃSTWO ZIEMI GARWOLIŃSKIEJ W 550 ROCZNICĘ NADANIA PRAW MIEJSKICH M. GARWOLINOWI. CZERWIEC 1973 R. Niżej, na czarnej tablicy ustawionej 9 września 2000 roku, wymienieni są członkowie akcji dywersyjnej AK. Obie tablice są na budynku WKU.
 Na murku z granitu jest tablica postawiona przez Komendę Garnizonu i społeczeństwo Ziemi Garwolińskiej 3 maja 1991 roku.

 Cmentarz komunalny

Na cmentarzu jest pomnik poświęcony powstaniu  styczniowemu 1863, wojnie bolszewickiej 1920 i Obrońcom Ojczyzny 1939. Pomnik poświęcony wojnie polsko-bolszewickiej postawili mieszkańcy Garwolina w 1930 roku. Jest też kilka przypadkowo spotkanych grobów.

 Zdjęcia u dołu.

Wróć do spisu treści