pomnik Janusza I - Obiekty powiat garwoliński

KAPLICZKI KRZYŻE KOŚCIOŁY POMNIKI AKTUALNOŚCI
INNE CIEKAWE OBIEKTY W POWIECIE GARWOLIŃSKIM
Kazik Paciorek
Przejdź do treści

pomnik Janusza I

Obiekty

Pomnik księcia Janusza I Starego.
Ab Urbe Condita 1423
 Odlew z brązu najstarszego syna księcia mazowieckiego Siemowita III to główny element architektury małego krajobrazu, która powstała przy głównym skrzyżowaniu miasta. W 1423 roku książę Janusz miał 77 lat. Pomnik przedstawia postać dojrzałego, dumnego mężczyzny. Autor – Tomasz Górnicki – nie zapomniał o książęcej koronie, mieczu i odwzorowaniu napierśnika z herbem rodowym. Ten, który 590 lat temu nadał Garwolinowi prawa miejsce w lewej ręce trzyma przywilej lokacyjny z datą 1423 roku i łacińskim napisem Ab Urbe Condita, to oznacza „od założenia miasta”.

Obok pomnika szklane tablice przypominają najważniejsze daty dziejów grodu nad Wilgą. Naprzeciwko księcia drugi odlew z brązu – dwójka dzieci uczących się historii. – To symbol współczesności, to zdobywanie i pogłębianie wiedzy nie tylko historycznej. Dzieci nad książką mają przypominać o tym, że mamy patrzeć w przyszłość nie zapominając o przeszłości naszej małej i dużej ojczyzny.

 Rzeźbę i odlew wykonali Waldemar i Tomasz Górniccy, tablicę informacyjną ufundował Kazimierz Dziubak z Huty Szkła.

Zdjęcia z 2013 roku u dołu.

Zdjęcia z 2020 roku, u dołu.
Wróć do spisu treści