pomnik Janusza I - obiekty

Przejdź do treści

Menu główne:

pomnik Janusza I

Obiekty

Pomnik księcia Janusza I Starego.
Ab Urbe Condita 1423
 Odlew z brązu najstarszego syna księcia mazowieckiego Siemowita III to główny element architektury małego krajobrazu, która powstała przy głównym skrzyżowaniu miasta. W 1423 roku książę Janusz miał 77 lat. Pomnik przedstawia postać dojrzałego, dumnego mężczyzny. Autor – Tomasz Górnicki – nie zapomniał o książęcej koronie, mieczu i odwzorowaniu napierśnika z herbem rodowym. Ten, który 590 lat temu nadał Garwolinowi prawa miejsce w lewej ręce trzyma przywilej lokacyjny z datą 1423 roku i łacińskim napisem Ab Urbe Condita, to oznacza „od założenia miasta”.

Obok pomnika szklane tablice przypominają najważniejsze daty dziejów grodu nad Wilgą. Naprzeciwko księcia drugi odlew z brązu – dwójka dzieci uczących się historii. – To symbol współczesności, to zdobywanie i pogłębianie wiedzy nie tylko historycznej. Dzieci nad książką mają przypominać o tym, że mamy patrzeć w przyszłość nie zapominając o przeszłości naszej małej i dużej ojczyzny.

 Rzeźbę i odlew wykonali Waldemar i Tomasz Górniccy, tablicę informacyjną ufundował Kazimierz Dziubak z Huty Szkła.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego