Parysów - Obiekty powiat garwoliński

KAPLICZKI KRZYŻE KOŚCIOŁY POMNIKI AKTUALNOŚCI
INNE CIEKAWE OBIEKTY W POWIECIE GARWOLIŃSKIM
Kazik Paciorek
Przejdź do treści

Parysów

Parysów MPN

 PARYSÓW Rynek

 Kamień jest postawiony przy rynku po prawej stronie kościoła. Na tablicy jest napis: BOHATEROM WALK O WOLNOŚĆ OJCZYZNY. ŻOŁNIERZOM ARMII KRAJOWEJ PLACÓWKI PARYSÓW OBWODU GOŁĄB ORGANIZATOROM I DOWÓDCOM PLACÓWKI POR. TEOFILOWI ZAJĄCOWI Ps. „TUREK”, POR. BOLESŁAWOWI WÓJCIKOWI Ps. „ROGALIŃSKI”, POR. STEFANOWI ZAJĄCOWI Ps. „ZAFAN”, KPT. PIOTROWI Ps. „PIETIA”, ODDZIAŁOWI DYWERSYJNEMU POD DOW. SIERŻ. MIECZYSŁAWA METERY Ps. „JAGUAR”, ODDZIAŁOWI SFORMOWANEMU DO AKCJI „BURZA” POD DOW. PPOR. STANISŁAWA PIELASY Ps. „SELEN”, KONSPIRACYJNEJ DRUKARNI AK, MIESZCZĄCEJ SIĘ W DOMU JANA WITKOWSKIEGO Ps. „KOS”, PROWADZONEJ PRZEZ PIOTRA WOLLENBERGA Ps. „ŚWISTAK” I ROMANA CISZKA Ps. „RYM”, ODDZIAŁOWI „WOLNOŚĆ i NIEZAWISŁOŚĆ” POD DOW. PODCHOR. STANISŁAWA DZIUGEŁŁA Ps. „GÓRA-WIESŁAW”. Parysów 6 września 1992 r. Pomnik ten wznieśli towarzysze broni i miejscowe społeczeństwo.
 Niżej, po prawej stronie jest tabliczka z napisem: TU ZŁOŻONA JEST ZIEMIA Z MOGIŁ ZAMORDOWANYCH W KATYNIU. PARYSÓW 3.05.1998 r.

Zdjęcia u dołu.

Zdjęcia u dołu z 2021 roku.

 Parysów cmentarz
Na cmentarzu jest klasycystyczny nagrobek z herbem Jastrzębiec Generała Brygady Wojsk Polskich Michała Pełczyńskiego.
Michał Pełczyński (ur. 8 września 1775 w Imbramowicach, w pow. olkuskim, zm. 1833), topograf, generał brygady Wojska Polskiego. Jego prawnukiem był Tadeusz Pełczyński (1892-1985), generał brygady WP.

Zdjęcia u dołu.

 Parysów

Kamień z tablicą przy Urzędzie Gminy.

Zdjęcia z listopada 2023 roku u dołu.

Wróć do spisu treści