Garwolin - Obiekty powiat garwoliński

KAPLICZKI KRZYŻE KOŚCIOŁY POMNIKI AKTUALNOŚCI
INNE CIEKAWE OBIEKTY W POWIECIE GARWOLIŃSKIM
Kazik Paciorek
Przejdź do treści

Garwolin

Cmentarze Wojskowe
 GARWOLIN
Miejsc związanych z martyrologią żołnierzy i ludności cywilnej jest w Garwolinie bardzo wiele. Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne oddz. Garwolin wydało w 2008 r. przewodnik napisany przez p. Zbigniewa Gnata-Wieteskę „Miejsca pamięci narodowej, epitafia i tablice pamiątkowe w Garwolinie”. Zainteresowanych odsyłam.
 Największym jest cmentarz wojenny.
Cmentarz wojenny w Garwolinie założono w latach 1949÷1952. Powstał on z ekshumacji zwłok żołnierzy Armii Radzieckiej oraz Wojska Polskiego z grobów rozsianych głównie na terenach powiatów: garwolińskiego, kozienickiego i puławskiego. Od zakończenia wojny do początku 1949 r. sporządzano wykazy żołnierzy poległych podczas wojny ze szczegółową lokalizacją ich pochówku. Pierwsze groby na cmentarzu wojennym w Garwolinie powstały z ekshumacji 2377 zwłok, przeprowadzonej w powiecie garwolińskim w dniach od 07.08.1949 r. do 22.08.1949 r. Z protokółów wynika, że w samym tylko mieście dokonano ekshumacji 305 zwłok. W Skurczy n/Wisłą ekshumowano 198 zwłok, w Pilawie – 136. Z powiatu kozienickiego ekshumowano 7644 zwłoki (podobnie jak w powiecie garwolińskim większość poległa w okresie walk o przeprawę przez Wisłę), zaś z powiatu puławskiego - 900. W 1952 r. na cmentarz w Garwolinie przeniesiono ekshumowane zwłoki z powiatów: siedleckiego – 30, gostynińskiego – 2 i radzymińskiego - 2. Do 30.06.1952 r. na terenie cmentarza o powierzchni 13000 m2 utworzono 136 mogił zbiorowych, w których pochowano 10955 (w tym 9499 nieznanych). Liczba ta obejmowała 10288 żołnierzy Armii Radzieckiej głównie z 16 Korpusu Pancernego i 47 Armii 1 Frontu Białoruskiego, 405 żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 i 1944r. (w tym 208 znanych), 254 jeńców wojennych oraz 8 cywilnych obywateli ZSRR. W urzędzie miasta w Garwolinie jest imienna ewidencja pochowanych żołnierzy.
Cmentarz wojenny mieści się przy ul. Kościuszki od strony Warszawy.

Zdjęcia u dołu z 2007 roku.
Wróć do spisu treści