Łaskarzew - Obiekty powiat garwoliński

KAPLICZKI KRZYŻE KOŚCIOŁY POMNIKI AKTUALNOŚCI
INNE CIEKAWE OBIEKTY W POWIECIE GARWOLIŃSKIM
Kazik Paciorek
Przejdź do treści

Łaskarzew

Łaskarzew MPN

 ŁASKARZEW
17 września 1939

Pomnik stoi po prawej stronie drogi od stacji PKP do centrum. Na dole jest napis: PRZECHODNIU POCHYL SIĘ W HOŁDZIE BOHATERSKIM OBROŃCOM ŁASKARZEWA ŻOŁNIERZOM 44 P.P. 13 DP PODLEGŁYM W WALKACH DN. 15÷17 WRZEŚNIA 1939 r. W MIEJSCU ŚMIERCI PPOR. TOMASZA JABŁKOWSKIEGO. SPOŁECZEŃSTWO ŁASKARZEWA 15.IX.1996

 Alejka zdjęcia z 2007

Pomnik stoi po prawej stronie drogi na cmentarz. Pod Orłem jest napis: POLEGŁYM W WALKACH O WOLNOŚĆ POLSKI. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI. W 20 ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. 1938.

 Gmina

Tablica (odsłonięta w 1959 roku) umocowana jest na budynku Urzędu Gminy

 krzyż katyński
postawiony w 2012 roku z inicjatywy ks. dziekana Edmunda Szarka

 epitafia na kościele, zdjęcia z 2013

 Cmentarz komunalny
 Mogiła z napisem: POLEGLI W OBRONIE ŁASKARZEWA 15-17 IX 1939 jest na miejscowym cmentarzu. Poniżej każdego z 12 hełmów jest metalowa tabliczka z różnymi napisami.
 Na cmentarzu stoi pomnik z napisem: ŻOŁNIERZOM WOJSKA POLSKIEGO POLEGŁYM NA PRZYCZÓŁKU WARECKO-MAGNUSZEWSKIM W 1944 r. „Krzyż, który pojednał ziemię z niebem, niech pojedna ludzi, którzy za sprawiedliwą bili się rzecz”. Łaskarzew dn. 23 października 2005 r. Po obu stronach krzyża stoją dwa kamienie z nazwiskami żołnierzy, którzy zginęli, ich stopniami i datami śmierci.
  Na cmentarzu jest także mogiła z prochami 108  osób zamordowanych w Wanatach.

Zdjęcia u dołu.

 Cmentarz żydowski zdjęcia z 2012
Na kirkucie (cmentarzu żydowskim) we wschodniej części, na wprost bramy znajduje się pomnik ofiar Holocaustu. Na kamiennym bloku umieszczono lastrykową płytę z napisem: "Aby moja głowa była wodą, a oczy źródłem łez. Będę płakał dniem i nocą nad poległymi mojego narodu. Jeremiasz 8/23. Izraelitom z Łaskarzewa i Sobolewa bestialsko zamordowanym w latach Zagłady 1939-1945. Wiekuisty pojmij tą straszliwą zbrodnię. Wieczna sława i wieczny pokój świętym duszom. Ufundował Warszawer Zygmunt przy pomocy Franciszka Kopika".
 Kirkut leży na ul. biskupa Łaskarza niedaleko skrzyżowania z ul. Garwolińską.

 Łaskarzew stacja
 Na przedłużeniu ulicy Kolejowej przy drodze do przejazdu kolejowego na Przyłęk, w lesie, 100m za skrzyżowaniem na początku lasu z polną drogą na Leokadię, 10m od drogi po prawej stronie, stoi metalowy krzyż z tabliczką. Zostali tutaj zamordowani przez  hitlerowców Bolesław Kałczyński "Orzeł" i Stanisław Wilczyński "Bystry". O grobie powiedział mi Zenek Krogulec.

Wróć do spisu treści