Łaskarzew - Obiekty powiat garwoliński

KAPLICZKI KRZYŻE KOŚCIOŁY POMNIKI AKTUALNOŚCI
INNE CIEKAWE OBIEKTY W POWIECIE GARWOLIŃSKIM
Kazik Paciorek
Przejdź do treści

Łaskarzew

miasto Łaskarzew

 Łaskarzew – miasto w powiecie garwolińskim, w województwie mazowieckim, do 1998 w siedleckim. Jest siedzibą dwóch gmin – miejskiej i wiejskiej. Miasto liczy 4893 mieszkańców (31 grudnia 2009)
Miasto we wschodniej Polsce, położone 15 km od Garwolina. Leży nad rzeką Promnik, prawym dopływem Wisły, w otoczeniu Lasów Garwolińskich. Łaskarzew założony został na prawej stronie rzeki Promnik, przez biskupa poznańskiego Łaskarza, na miejscu osady Gorczycew położonej na lewym brzegu rzeki Promnik ziemi stężyckiej w dawnym województwie sandomierskim w Małopolsce. Zakładając miasto Łaskarzew biskup przeniósł je na prawy brzeg Promnika, który był granicą pomiędzy Małopolską a Mazowszem, w granice swojego biskupstwa. Sprawa ta stała się przyczyną zatargu pomiędzy biskupstwem krakowskim a poznańskim. Obecnie Łaskarzew leży po obu stronach rzeki, ale dalej część na lewym brzegu Promnika zwana jest Gorczycewem.
Łaskarzew prawa miejskie otrzymał z rąk króla Władysława Jagiełły w 1418, na prośbę biskupa poznańskiego Andrzeja Łaskarza z Gosławic. Od nazwiska biskupa miasto przyjęło swoją nazwę. Było ośrodkiem dóbr kapituły poznańskiej. Przywilej lokacyjny został potwierdzony w całości przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1786. W drugiej połowie XVIII wieku został wzniesiony z drewna ratusz miejski.
Od 1795 Łaskarzew znalazł się w zaborze austriackim, w 1797 dobra Łaskarzew zostały przejęte przez rząd i w 1809 sprzedane Błeszczyńskim. W późniejszym czasie Łaskarzew był własnością Rusockich. Od 1809 wchodził w skład Księstwa Warszawskiego, od 1815 – Królestwa Polskiego.
Miasto utraciło prawa miejskie w 1870 za udział w powstaniu styczniowym. W 1877 Łaskarzew otrzymał połączenie kolejowe.
W latach 20. XX w. z inicjatywy polityka Kazimierza Świtalskiego oraz oddziału lubelskiego Stowarzyszenia Urzędników Skarbowych powstał tu ośrodek wypoczynkowy pracowników skarbowych. Jedna z willi ośrodka (istniejąca do dziś) od nazwiska Świtalskiego przybrała nazwę "Świt".
W czasie okupacji niemieckiej w latach 1941-42 istniało tu getto, z którego ok. 1,3 tys. osób wywieziono do obozu zagłady w Treblince. Niemcy zamordowali około 2 tys. mieszkańców Łaskarzewa. W okolicy działały oddziały partyzanckie AK, BCh i NSZ-NOW. W 1944 okolice Łaskarzewa były miejscem koncentracji i przegrupowań wojsk polskich przed przeprawą przez Wisłę na przyczółek warecko-magnuszewski. W latach 1944-45 trwały deportacje przez NKWD członków polskich organizacji niepodległościowych w głąb ZSRR.
W 1959 Łaskarzew otrzymał prawa osiedla typu miejskiego. Prawa miejskie odzyskał w 1969.

 Łaskarzew, ul. Alejowa, figurka z 1904, zdjęcia u dołu.

Łaskarzew, ul. Alejowa, krzyż solidarnościowy przy bramie, zdjęcia z 2012 u dołu.
Łaskarzew, Białe Góry, grota postawiona z inicjatywy p. Małgorzaty Seremak przez p. Stanisława Janisiewicza. Położona jest przy ul. Księdza Przesmyckiego. Zdjęcia z 2012 roku, u dołu.
Łaskarzew, skrzyżowanie ul. Garwolińskiej i Cichej, kapliczka postawiona w 1936 roku, odnowiona w 1982 r., zdjęcia z 2012 u dołu.
Łaskarzew, skrzyżowanie ul. Garwolińskiej i Obrońców Łaskarzewa, zdjęcia z 2012 roku, u dołu.
Łaskarzew, ul. Kolejowa za szkołą. Na kapliczce jest tekst: FUNDATOROWIE TEJ KAPLICY JÓZEF I ANTONINA KLISZKI 1934 r. PO PRZEŻYCIU LAT 50 W MAŁŻEŃSTWIE. Zdjęcia u dołu.
Łaskarzew, ul. Kościuszki, p. Boneccy, zdjęcia z 2012, u dołu.
Łaskarzew. Grota ufundowana przez okolicznych mieszkańców na jubileusz roku 2000. Usytuowana jest przy skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiej i Kusocińskiego. Jest nawet mały stawik. Na kapliczce jest tablica z napisem: JEZU UFAM TOBIE. Zdjęcia z 2012 u dołu.
Łaskarzew, leśna droga do Leokadii. Kapliczkę ufundowali K. i H. Jóźwiccy 30 maja 1935 r. Zdjęcia z 2012 roku, u dołu.
Łaskarzew, leśna droga (na Baranichę?), zdjęcia u dołu.
Łaskarzew, ul. Lewandowskiego, zdjęcie z 2012, u dołu.
 Łaskarzew. W parku przed kościołem stoi figura Jezusa Chrystusa. Na postumencie jest inskrypcja: NAJŚWIĘTSZ SERCE BOŻE, POLECAMY CI NASZĄ OJCZYZNĘ, MIASTA I WIOSKI, NASZE RODZINY I NAS SAMYCH. SERCE BOŻE. PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE. Po lewej stronie umieszczono tekst: ZA WSZYSTKIE ŁASKI OTRZYMANE OD BOGA FIGURĘ TĘ UFUNDOWALI KAZIMIERZ I KAZIMIERZ SZWONDROWIE Z SOŚNINKI.
15 VIII 2004.
 Zdjęcia u dołu.
Łaskarzew, ul. Alejowa, były tu kapliczki na drzewach, nie wiem czy jeszcze są, zdjęcia u dołu.
Łaskarzew, obok drogi na Maciejowice przy skrzyżowaniu do Przychoda jego mieszkańcy 30 lat temu ufundowali krzyż w zamian za stary krzyż, którego resztki stoją po przeciwnej stronie drogi (administracyjnie to już sołectwo Stary Helenów).
Zdjęcia z 2012 roku, u dołu.
Łaskarzew, Przychód. Zdjęcia z 2012 roku, u dołu.
Łaskarzew, Przychód, p. Kondej. Zdjęcia z 2012 roku, u dołu.
Łaskarzew, Przychód, p. Kowalscy. Zdjęcia z 2012 roku, u dołu.
Łaskarzew ul. Przychód, fundatorzy p. Trzaskowwscy, kapliczka z 1947 roku, zdjęcia z 2012 roku, u dołu.
Łaskarzew, św. Plorian na posesji p. Darka Sadkowskiego. Zdjęcia z 2015 roku, u dołu.
Łaskarzew skrzyżowanie ul. Kościuszki i drogi na Nowy Helenów. Kapliczka ufundowana przez Leszek Kliczek i M. Kliczek w 1941 r. Zdjęcia u dołu.
Łaskarzew, kapliczka na drzewie po lewej stronie szosy na Garwolin, zdjęcia z 2015 roku u dołu.
Łaskarzew, ul. Słowackiego p. Osiak, zdjęcie z 2012 roku, u dołu.
Łaskarzew, ul. Sportowa, p. Urawscy, kapliczka z 1998 roku, zdjęcia z 2012 roku, u dołu.
Łaskarzew, jedna ze stacji Drogi Krzyżowej wokół cmentarza, zdjęcie z 2012 roku, u dołu.
Łaskarzew, ul. Cicha, p. Łapacz, zdjęcie z 2012 roku, u dołu.
Łaskarzew, ul. Warszawska, dawny GS, zdjęcia z 2012 roku, u dołu.
Łaskarzew, ul. Warszawska 38, stał tu krzyż, który się spalił, po perypetiach p. Gąska postawił obecny krzyż. Zdjęcia z 2012 roku, u dołu.
Łaskarzew, ul. Wolska i Kilińskiego, p. Kondej, krzyż z 1997, zdjęcia z 2012 roku, u dołu.
Łaskarzew, ul. Wolska, zdjęcia z 2014 roku, u dołu.
Łaskarzew, wyjazd do Izdebna, fundatorzy W. i J. Kliczek 1905 - 1983, zdjęcia z 2012 roku, u dołu.
Wróć do spisu treści